Boundary Commission

1902 105 Lipoa, M.
Certification: 105
Ahupua`a: Kapalama, Honolulu
District: Kona
Island: Oahu
Ownership: Lipoa, M.
Misc: award only Kaliu
Year: 1902
Statistics: 37357 characters 6578 words
Kaliu Ili (Lipoa Portions), Kapalama Ahupuaa, District of Kona, Island of Oahu, Boundary Commission, Oahu, Volume 1, pps. 112-130

Kaliu Ili aina ma Kapalama, Oahu

No na palena o Kaliu, Iliaina Kona, Honolulu, Oahu he aina keia no Julia Alapai Kauwa nona ke Kuleana Helu 8525 B a ua ili mau ia Elisabeth Kauwa hooilina o M. Lipoa.

Ma ka la 29th March 1873. Ua waiho mai o John Robinson he palapala nonoi e hooponoponoia na palena o ka Iliaina i haiia maluna a me ka Iliaina o Kapahaha a me ka Iliania o Waieli, Ewa Oahu. A eia malalo iho kana palapala nonoi.

I ke mea Hanohano, W.P. Kamakau, Komisina Palena Aina

Aloha oe,
Ke nonoi aku nei ka mea nona ka inoa malalo e hooponoponoia na palena o ka Iliaina o “Kaliu,” he Ili, Kona, Honolulu, Oahu. A i hoike ia ko lakou mau palena malalo iho.O keia aina no Julia Alapai Kauwa oia ke Kuleana Helu 8525 B. Apana 2.A ua ili mai ia Elisabeth Kauwa ka hooilina o M. Lipoa.

Pela no hoi me na palena o ka Iliaina o Kapahaha ma Honolulu, Oahu no Julia Alapai Kauwa Helu 8525 B. Apana 1. A i hoike ia no hoi kona mau palena maloko o keia Papapala Nui.

Me ka Iliaina o “Waieli” ma Ewa, Oahu Kuleana Helu 8525 B. Apana 3. no Julia Alapai Kauwa a i hoike ia kona mau palena malalo iho.

Apana I, 1 Loi “Kaliu”
E hoomaka ana ma ke kihi Akau
Hema 39° Hikina 138 pauku Keoni Ana
Hema 54 ½° Komohana 107 pauku Wiliama
Akau 83° Komohana 51 pauku Pualoalo
Akau 55° Komohana 47 pauku Pualoalo [page 113]
Akau 36° Komohana 42 pauku ma Pualoalo
Akau [blank] Hikina 149 pauku Lupo a puni ka hoomaka ana
Ka ili aina 18/100 Eka

Apana II. Aina Kalo & Kula “Kaliu”
E hoomaka ma ke kihi Hikina ma ke Kahawai
Akau 61 1/4° Komohana 212 pauku Kalama
Hema 55° Komohana 32 pauku Kalama
Akau 64° Komohana 97 pauku Kalama
Akau 54° Komohana 170 pauku Kalama
Hema 36 3/4° Komohana 96 pauku W.L. Lee
Hema 36° Hikina 231 pauku Kuukuu
Hema 42½ °Komohana 108 pauku Kuukuu
Akau 58° Komohana 212 pauku Kuukuu
Hema 33 3/4° Komohana 97 pauku W.L. Lee
Hema 42° Komohana 70 pauku W.L. Lee
Hema 36° Komohana 85 pauku W.L. Lee
Hema 20° Komohana 43 pauku W.L. Lee
Hema 53° Hikina 219 pauku Kuukuu
Nee lima hema 6 pauku Unauna
Hema 49° Hikina 215 pauku Unauna
Hema 49° Komohana 119 pauku Unauna
Akau 52½° Komohana 209 pauku Unauna
Akau 60° Komohana 133 pauku Kuukuu
Akau 47° Komohana 64 pauku Kuukuu
Hema 36° Komohana 75 pauku W.L. Lee
Hema 18° Komohana 34 pauku W.L. Lee
Hema 60° Hikina 140 pauku W.L. Lee
Hema 23° Hikina 23 pauku W.L. Lee
Hema 49° Hikina 44 pauku W.L. Lee
Hema 70 1/4° Hikina 65 pauku W.L. Lee
Hema 51° Hikina 361 pauku W.L. Lee
Akau 33° Hikina 460 pauku Kahawai
Akau 10° Hikina 398 pauku a puni i ka hoomaka ana
Ka Ili 4 13/100 Eka

Apana III. 9 Loi “Kaliu”
E hoomaka ma ke kihi Akau Komohana kekee
Hema 44° Hikina 339 pauku W.L. Lee
Akau 45° Hikina 70 pauku W.L. Lee
Akau 41 3/4° Komohana 313 pauku W.L. Lee [page 114]
Akau 52° Komohana 74 pauku ma ko W.L. Lee
Akau 25° Komohana 21 pauku ma ko W.L. Lee
Akau 61½° Komohana 107 pauku ma ko W.L. Lee
Hema 31° Komohana 207 pauku ma ko W.L. Lee
Hema 44° Hikina 91 pauku ma ko W.L. Lee
Akau 56° Hikina 158 a puni i ka hoomaka ana
Ka Ili ½ Eka

Apana 4. 6 Loi “Kaliu”
E hoomaka ma ke kihi Akau
Hema 50° Hikina 104 pauku ma ko W.L. Lee
Hema 6½° Komohana 39 pauku ma ko W.L. Lee
Hema 45° Hikina 134 pauku ma ko W.L. Lee
Akau 62° Hikina 22 pauku ma ko W.L. Lee
Hema 48° Hikina 249 pauku ma ko W.L. Lee
Hema 50½° Komohana 84 pauku Wailele Puehuehu
Akau 50° Komohana 44 pauku ma Kauluwela
Akau 58° Komohana 152 pauku ma Kauluwela
Akau 38½° Komohana 77 pauku ma Kauluwela
Akau 46½° Komohana 227 pauku ma Kauluwela
Akau 39° Hikina 108 pauku ma W.L. Lee a puni i ka hoomaka ana
Ka Ili 47/100 Eka

Ili o Kapahaha. Honolulu, Oahu
Apana 1.He Aina Kalo.
E hoomaka ana i ke Ana ma ke kihi Hikina Akau mauka o keia e pili ana me Hauhaukoi a me Kuaiula i waena o ka Auwai i ka pohaku i hoailonaia X a holo
Akau 76° Komohana
Akau 48° [illegible] Komohana
Hema 41° 30' Komohana
Akau 45° Komohana
Hema 63° 45' Komohana
Akau 44° Komohana
Akau 54° 15' Hikina
Hema 43° 15' Hikina
Akau 50° 30' Hikina
Akau 42° 30' [blank] [page 115]
Akau 39° 30' Komohana 187 pauku
Akau 11° 30' Hikina 30 pauku
Akau 44° 30' Komohana 92 pauku Kawaiiki o ka Moi a hiki i Kawaiiki o Mikapala oia ke kihi akau o keia aina. Alaila
Hema 59° 30' Komohana 166 pauku
Hema 58° 30' Komohana 168 pauku alaila neenee kupono lima hema
Hema [blank space] 10 pauku
Hema 57° 45' Komohana 220 pauku
Hema 67° 30' Komohana 45 pauku
Hema 24° 30' Komohana 20 pauku
Hema 61° 30' Komohana 50 pauku
Akau 87° 30' Komohana 35 pauku
Hema 58° 45' Komohana 132 pauku e pili ana me Kawaiiki o Mikapala a hiki i ka Auwai pili me ko L. Kamehameha. Alaila
Hema 39° Hikina 315 pauku
Hema 66° Hikina 57 pauku
Hema 31° 30' Hikina 70 pauku
Hema 43° Hikina 131 pauku
Hema 71° Hikina 78 pauku
Hema 55° Hikina 131 pauku ma ka lihi akau o ka Auwai e pili ana me ka aina o L. Kamehameha a hiki i ka Auwai Nui e pili ana me Keoneula. Alaila
Akau 50° Hikina 237 pauku
Akau 65° 30' Hikina 197 pauku
Akau 35° 30' Hikina 165 pauku e holo ana mawaena o ka Auwai a hiki i ke kihi i hoomakaai
He 5 Eka

Apana 2. 1 Loi
E hoomaka ana i ke ana me ke kihi Komohana makai o keia Aina, ma ka lihi Akau o ke Alanui Aupuni holo i Ewa i waena o kahi Auwai e pili ana me ka loi Kaaipeelua a holo ka Aoao mua.Hik.
Hema 39° 30' Hikina 186 pauku ma ke Alanui Aupuni
Akau 53° 45' Hikina 212 pauku ma ke Kapaalua
Akau 4° Komohana 30 pauku Auwai pili me Keoneula
Akau 34° 45' Komohana 189 pauku Auwai pili me Keoneula
Akau 46° Komohana 250 pauku Auwai e pili ana i ka loi Kaaipeelua a hiki i ke kihi i hoomakai
He 48/100 Eka [page 116]

Waieli – Kaliu
Ili o “Waieli” ma Waimalu, Ewa, Mokupuni Oahu
E hoomaka i ke Ana ma ke kihi Hema makai o keia e pili ana me Kalauao. a me ke kahakai i ka wa kai piha ma ka pohaku Hoailonaia X a holo ma ka palena i waena o keia aina me Kalauao.
Akau 27° Hikina 294 pauku
Akau 34° 45' Hikina 329 pauku
Akau 13° 15' Hikina 415 pauku
Akau 22° Hikina 645 pauku ma ka honua
Akau 18° Hikina 418 pauku
Akau 25° 30' Hikina 22 18/100 kaulahao i ka lihi mauka Auwai Aupuni
Akau 39° Hikina 16 67/100 i ke Opupapipi
Akau 43° 30' Hikina 26 26/100 i ke Kaipali e nana i kahawai o Waimalu
Akau 56° Hikina 31 11/100 pauku
Akau 71° Hikina 18 96/100 pauku ma ke kae pali i ka pohaku i Hoailonaia X
Akau 70° Hikina 32 76/100 pauku
Akau 88° 30' Hikina 14 80/100 pauku
Akau 68° 30' Hikina 19 pauku
Akau [44?]° Hikina 17 pauku
Akau 36° Hikina 13 80/100 pauku
Akau 26° Hikina 15 pauku oia ke kihi mauka loa o keia aina. Alaila e iho ana i lalo a e ka laau Ohia Hoailonaia X ma ke kahawai uuku o Kalauao. Alaila holo ma ka lihi Hikina o kahawai
Akau 34° Komohana 14 40/100 pauku
Hema 58° Komohana 16 kaulahao
Hema 14° Hikina 908 pauku
[blank] 52° Komohana 450 pauku ma ke Kahawai
[blank] 29° 30' Hikina 170 pauku
[blank] 54° Komohana 24 kaulahao
[blank] 71° 30' [blank] 18 4/100 kaulahao ma Kahikiea
[blank] 71° [blank] 13 23/100 kaulahao
[blank] 80° [blank] 10 74/100 kaulahao Kahala a
[blank] 77° [blank] 11 kaulahao Kahawai o Kanakoi
[blank] 39° 30' Hikina 723 pauku
[blank] 68° 30' [blank] 9 kaulahao Kanakoi
[blank] 32° Hikina 8 kaulahao
[blank] 59° Komohana 13 20/100 kaulahao Pohakupu & Kaumiumi
[blank] 29° Komohana 14 65/100 kaulahao Kaumiumi a i ka pohaku nui
[blank] 48° 30' Komohana 7 kaulahao Pohakupu
[blank] 88° Komohana 19 kaulahao Pohakupu ame Alana
[blank] 58° 30' Komohana 420 pauku Kaumiumi
[blank] 30° Komohana 409 pauku Kahikiea
[blank] 70° 30' Komohana 3 kaulahao
[blank] 6° 30' Komohana 455 pauku Kahawai
[blank] 64° Hikina 330 pauku Aholoa
[blank] 33° 15' Komohana 12 6/100 kaulahao Aholoa & Kaumiumi [page 117]
Hema 40° 30' Komohana 8 kaulahao
Hema 22° Komohana 888 pauku ma Kainakoi e moku ana i ke alanui Aupuni a hiki i pa aina
Hema 5° Komohana 480 pauku
Hema 14° 30' Komohana 330 pauku pa aina pili me Pohakupu
Hema 29° 30' Komohana 5 kaulahao
Hema 8° Komohana 8 kaulahao a hiki i Kapaakea
Hema 12° Komohana 687 pauku
Hema 25° 30' Hikina 187 pauku
Hema 25° Komohana 292 pauku
Hema 2° Komohana 186 pauku
Hema 12° Hikina 406 pauku
Hema 83° 30' Komohana
Hema 55° Komohana 195 pauku
Akau 79° Komohana 134 pauku
Hema 27° Komohana 260 pauku pili me Kapaakea A ....

[End of Top Preview]

This document has been trimmed for your preview.

To view and download this record, add to your document tray by clicking on the button.

Add to Document Tray

[Start of Bottom Preview (1/3 of document)]

.... ko Kalauao) A ma ia Ana ka pololei o na palena mawaena o Waieli a me Kalauao. [page129]
Akau 35° Hikina 5.00 [kaulahao]
Akau 11° Hikina 12.00
Akau 20° Hikina 22.00
Akau 40° Hikina 32.00
Akau 36° Hikina 21.00
Akau 57°35 Hikina 33.00 Maluna pali
Akau 58° Hikina 21.00
Akau 68° Hikina 30.00
Akau 78° Hikina 15.00 Waimalu Maluna pali
Akau 42° Hikina 102.00
Akau 68° Hikina 122.00 Waimalu
Akau 45° Hikina 12.00 Kuahiwi
Akau 34° Komohana 14 40/100 kaulahao e iho ana ilalo a i ka Laau Ohia Hoailonaia X ma ke kahawai uuku o Kalauao. Alaila holo ma ka lihi Hikina o ke kahawai
Hema 58° Komohana 16 kaulahao
Hema 14° Hikina 908 pauku
Hema 52° Komohana 450 pauku ma ke kahawai
Hema 29°30 Hikina 170 pauku
Hema 54° Komohana 24 kaulahao
Hema 71°30 Komohana 18 11/100 kaulahao ma Kahikiea
Hema 71° Komohana 13 23/100 kaulahao
Hema 81° Komohana 11 74/100 kaulahao ma Kanalaa
Hema 77° Komohana 11 kaulahao ma kahawai o Kanakoi
Hema 39°31 Komohana 723 pauku
Hema 68°30 Komohana 9 kaulahao ma Kanakoi
Hema 32° Hikina 8 kaulahao
Hema 59° Komohana 13 20/100 kaulahao ma Pohakupu & Kaumiumi
Hema 29° Komohana 14 65/100 kaulahao ma Kaumiumi. A i pohaku nui
Hema 48°30 Komohana 7 kaulahao ma Pohakupu
Hema 88° Komohana 19 kaulahao ma Pohakupu & Alana
Hema 58°30 Komohana 420 pauku ma Kaumiumi
Hema 30° Komohana 409 pauku ma Kahikiea
Akau 70°30 Komohana 3 kaulahao
Hema 6°30 Komohana 455 pauku ma kahawai
Hema 64°Hikina 330 pauku ma Aholoa
Hema 33°15 Komohana 12 6/100 kaulahao ma Ahaloa & Kaumiumi
Hema 40°30 Komohana 8 kaulahao
Hema 22° Komohana 888 pauku ma Kanakoi e moku ana i ke alanui Aupuni a hiki i ka Pa aina.
Hema 5° Komohana 480 pauku
Hema 14°30 Komohana 330 pauku ma ka Pa aina pili me Pohakupu
Hema 29°30 Komohana 5 kaulahao
Hema 8° Komohana 8 kaulahao ma ka pa aina a hiki i Kapaakea.
Hema 12° Komohana 687 pauku
Hema 25°30 Hikina 187 pauku
Hema 25° Komohana 292 pauku [page 130]
Hema 2° Komohana 786 pauku
Hema 12° Hikina 406 pauku
Hema 83°30' Komohana
Hema 55° Komohana 195 pauku
Akau 79° Komohana 134 pauku
Hema 27° Komohana 260 pauku e pili ana me Kapaakea Aina a hiki i ke kihi Hikina o Kapaakea Loko. Alaila
Hema 77° 15' Hikina 823 pauku ma kahakai a hiki i ke kihi i hoomakai.
Eia kona Ili 455 Eka

Apana Kai
E hoomaka ana ma ke kihi mua i hoomakai keia aina. A holo
Hema 28° Komohana 8 kaulahao ma ke kai o Kalauao a hiki i ka pau ana o ka papau 6. Kapuai ka hohonu i ka wa kai piha, hoi hou ana kahi i hoomaka`i. A holo
Akau 77° Komohana 823 pauku
Hema 27° Komohana 323 pauku
Hema 68° Komohana 320 pauku ma Kapaakea Loko
Hema 9° Hikina 640 pauku ma ke kai o Aholoa a i ka pau ana o ka papau 6 kapuai ka hohonu. Alaila holo malaila a i ka pau ana o ka holo mua ana.
Malaila 7 ½ Eka Kai

To page 440

The Honorable W.P. Kamakau died, suddenly in Honolulu on the 25th day of June A.D. 1873

The undersigned was appointed Commissioner of Boundaries for the Island of Oahu in his place July 3rd 1873.
Lawrence McCully

Hawaiian Gazette by authority July 9th et seg. [margin note]
L. McCully, Esq. has been this day appointed Commissioner of Boundaries for the Island of Oahu in place of Honorable W.P. Kamakau, deceased.
Honorable J. Moanauli has been this day appointed Commissioner of Private Ways and Water Privileges for the District of Kona, Oahu in place of Honorable W.P. Kamakau deceased.
Edwin O. Hall, Minister of Interior.
Interior Office, July 8, 1973

Boundary Commissioner's Notice
The attention of all persons owning Ahupuaa, Ili or other Divisions of Land in the Island of Oahu conveyed by name and not surveyed is called to the requirement of the law that applications to the Boundary Commissioners for the settlement of each boundaries must be made before the 31st day of August, 1873. The undersigned will receive and file all such applications at his Office in the Court House, Honolulu.
L. McCully, Commissioner of Boundaries for Oahu

Kuakoa, Kuokoa, July 12 seg [margin note]

Ma ke Kauoha
I keia la, ua hookoluia aku a L. McCully, Esq. i Komisina no na palena aina o ka mokupuni o Oahu ma kahi o Honorable W. P. Kamakau i make
Edwin O. Hall, Kuhina Kalaiaina, Keena Kalaiaina, Julai 5th 1873

Hoolaha Komisina palena aina
Ke kahea ia aku nei na kanaka apau, he mau ahupuaa, ili aina a he mau mahele aole i nioe lae ke kaulahao. E nana lakou i ka makemake o ke kanawai e pili ana i ke Komisina palena aina no ka hooponoponoia na palena a e hana ia mamua ae o ka la 26th Augate 1873.
E loaa no ka mea nona ka inoa malalo iho, ma kona keena hana, na noi a me na hoopili o ia mau ana.
Lawrence McCully, Komisina Palena Aina no Oahu


Kaliu Ili Portions, Honolulu Ahupuaa, District of Kona, Island of Oahu, Boundary Commission, Oahu, Volume 1, No. 2, pps. 440-441

No. 105

From page 130

The Ili aina of Kaliu, Honolulu, Island of Oahu

In the matter of the settlement of the boundaries of the Ili of Kaliu, apanas 2, 3 & 4 at Honolulu, Island of Oahu.

Proper application having been made to me, March 17, 1902 by D. Kawananakoa, President of the Kapiolani Estate Ltd., for the settlement of the boundaries of the Ili of Kaliu apanas 2, 3 & 4, Honolulu, Island of Oahu

Due notice having been given in the Hawaiian Gazette and Kuakoa newspapers also notice as far as known to the adjoining owners

Hearing at Honolulu, April 30th 1902

J.F. Brown, appearing for the Kapiolani Estate, filed plan and notes by J.W. Makalena and requested that the boundaries be settled according to said survey. J.F. Brown stated that he had gone over the surveys and found that they had agreed with the adjoining lands.

No other person or persons present making any objections, I, therefore decide that the boundaries of the Ili of Kaliu, apanas 2, 3 & 4 are as follows:

[margin note:] aina kalo & kula.

Apana 2, Aina kalo & kula
E hoomaka kihi Hikina ma kahawai
Akau 61 1/4° Komohana 212 pauku Kalama
Hema 55° Komohana 32 pauku Kalama
Akau 64° Komohana 97 pauku Kalama
Akau 54° Komohana 170 pauku Kalama
Hema 35 3/4° Komohana 96 pauku, W.L. Lee;
Hema 36° Hikina 231 pauku, Kuukuu;
Hema 42 ½° Komohana 108 pauku, Kuukuu;
Akau 58° Komohana 212 pauku, Kuukuu;
Hema 33 3/4° Komohana 97 pauku, W.L. Lee;
Hema 22° Komohana 70 pauku, W.L. Lee;
Hema 36° Komohana 85 pauku, W.L. Lee;
Hema 20° Komohana 43 pauku, W.L. Lee;
Hema 53° Hikina 219 pauku, Kuukuu;
Nu lima hema 6 pauku, Unauna;
Hema 49° Hikina 215 pauku; Unauna;
Hema 49° Komohana 119 pauku, Unauna;
Akau 52 ½° Komohana 209 pauku, Unauna;
Akau 60° Komohana 133 pauku, Kuukuu;
Akau 47° Komohana 64 pauku, Kuukuu;
[page 441]
Hema 36° Komohana 75 pauku. W.L. Lee;
Hema 18° Komohana 34 pauku, W.L. Lee;
Hema 60° Hikina 140 pauku, W.L. Lee;
Hema 23° Hikina 23 pauku, W.L. Lee;
Hema 49° Hikina 44 pauku, W.L. Lee;
Hema 70 1/4° Hikina 65 pauku, W.L. Lee;
Hema 51° Hikina 361 pauku, W.L. Lee;
Akau 33° Hikina 460 pauku, Kahawai;
Akau 10° Hikina 398 pauku Kahawai
A puni i ka hoomaka ana.
Ka Ili 4 13/100 Eka.

Apana 3. 9 Loi
E hoomaka kihi akau Komohana hiku
Hema 44° Hikina 339 pauku, W.L. Lee;
Akau 45° Hikina 71 pauku, W.L. Lee;
Akau 41 3/4° Komohana 313 pauku, W.L. Lee;
Akau 52° Komohana 74 pauku, W.L. Lee;
Akau 25° Komohana 21 pauku, W.L. Lee;
Akau 61 ½° Komohana 107 pauku, W.L. Lee;
Hema 31° Komohana 207 pauku, W.L. Lee;
Hema 44° Hikina 91 pauku, W.L. Lee;
Akau 56° Hikina 158 pauku, W.L. Lee
A puni i ka hoomaka ana
Ka Ili ½ Eka

Apana 4. 6 Loi
E hoomaka kihi Akau
Hema 50° Hikina 104 pauku, W.L. Lee;
Hema 6 1/2° Komohana 39 pauku, W.L. Lee;
Hema 45° Hikina 134 pauku, W.L. Lee;
Akau 62° Hikina 22 pauku, W.L. Lee;
Hema 48° Hikina 249 pauku, W.L. Lee;
Hema 50 ½° Komohana 84 pauku, Wailele o Puehuehu;
Akau 50° Komohana 47 pauku, Kauluwela;
Akau 58° Komohana 152 pauku, Kauluwela;
Akau 38 ½° Komohana 77 pauku, Kauluwela;
Akau 46 ½° Komohana 227 pauku, Kauluwela;
Akau 39° Hikina 108 pauku, W.L. Lee
A puni i ka hoomaka Ana
Ka Ili 47/100 Eka

I hereby adjudge the foregoing to be the true and lawful Boundaries of the Ili of Kaliu, apanas 2, 3 & 4 at Honolulu, Island of Oahu.
M.D. Monsarrat, Commissioner of Boundaries for the First Judicial Circuit
April 30, 1902

Costs
Hearing $10.00; Certificate 2.00; Stamp, 1.00; Evidence words 850 2.13; Certificate words 824 4.12; Advertising 3.33; [total] $22.58

See No. 41, Pages 112 & 125 this book

[No. 105, Kaliu Ili Portions (Lipoa), Kapalama Ahupuaa, District of Kona, Island of Oahu, Boundary Commission, Apana 2, 4.13 acres; Apana 3, .5 Acre; Apana 4, .47 Acre, 1902]